Particuliere opdrachtgevers

Bouwkom kan onderstaande ook in deelfase aanbieden:

Start van het werk het schetsontwerp – Transparante toetsing benodigd budget:

In overleg met de opdrachtgever en/of architect het maken/controleren van een helder en transparant document met de uitgangspunten van het ontwerp en het gewenste programma van eisen.

Aan de hand van deze stukken, maken van een eerste reële bouwkostenraming en investeringsraming.

Voordeel van deze werkwijze is dat vooraf de te verwachten kosten al vroeg in beeld zijn.

Hiermee kan een vooraf getoetst worden of het benodigde budget akkoord is en kan een goede start gemaakt worden met het maken van een voorlopig ontwerp. 

Voorlopig ontwerp – Toetsing benodigd budget d.m.v. uitgebreide raming:

In overleg met de opdrachtgever, het ontwerp van architect/ontwerpbureau beoordelen en  toetsen aan de afgesproken investeringskosten en het afgesproken programma van eisen.

Definitief ontwerp : Toetsing benodigd budget middels uitgebreide begrotingsraming:

Toetsen bij verdere uitwerking van het plan door architect/bouwbureau of deze nog steeds aan de afgesproken uitgangspunten voldoet.  Het plan bouwkundig en constructief efficiënt wordt uitgewerkt.

In dit proces de opdrachtgever steeds actief wijzen op mogelijke verschillen, zodat er tijdens het proces opgestuurd kan worden.   

In overleg maken of controleren van de technische omschrijving of bestek en aanvullende bestekstukken. Zodat deze aanbesteding klaar zijn en zo volledig mogelijk zijn

Directiebegroting: Maken van een uitgebreide directie begroting gua opbouw volledig vergelijkbaar aan een aannemersbegroting, die als onafhankelijk stuk een goed referentie document is en een goed onderhandelingsstuk is.

Prijsgunningsfase:

Verzorgen / controleren aanbesteding of bij bouwteam met één aannemer verzorgen volledige inkoop en verdere prijsonderhandeling.

Tijdens de bouw:

Bouwbegeleiding

De opdrachtgever ondersteunen tijdens de gehele bouw

Meer- en minderwerk

Begeleiding bij de voor- en eindoplevering.

Bij een volledige opdracht kan Adviesbureau Bouwkom er voor zorgen dat de bouw soepel verloopt. Er kwaliteit gebouwd wordt. Geen grote financiële verassingen tijdens de bouw ontstaan en u tijdens de bouw volledig ontzorgt wordt.    

IMG_4695
Voor verbouwing
Na verbouwing
Aerdenhoutl

Adviesbureau Bouwkom Alkmaar

info@bouwkom.nl

tel: 06-14438716

Kvk-nummer: 66399580