Algemeen


detailrekenmachine

Algemeen:

Onafhankelijk Bouwkundig Adviesbureau Bouwkom uit Alkmaar is opgericht om de professionele opdrachtgevers, maar ook  particulieren te kunnen ondersteunen in het realiseren van hun bouwwensen.

Naast adviezen in de woningbouw geeft  Bouwkundig Adviesbureau Bouwkom ook adviezen in de utiliteitsbouw.

Waar het meest maximale ontwerp naar wensen van de opdrachtgever, maar binnen het budget de uitdaging is.

Bij Bouwkom staat bouwen van kwaliteit op het afgesproken scherpe budget centraal.

Onafhankelijk Bouwkundig Adviesbureau Bouwkom is naast Bouwmanagement gespecialiseerd in bouwkosten en calculaties

Bouwkostenramingen & inschrijfbegrotingen:

De kosten van een bouwproject zijn een belangrijke factor van begin tot eind.

Bouwkom adviseert opdrachtgevers, architecten, projectontwikkelaars  maar ook bouwbedrijven met een reële uitgebreide bouwkostenraming in de startfase van een project.

Verzorgt de budgetbewaking gedurende de verschillende ontwerpfases .

Bouwkom maakt als het ontwerp klaar is directiebegrotingen voor opdrachtgevers/architecten en inschrijfbegrotingen voor aannemers/bouwbedrijven.

Op verzoek doet Adviesbureau Bouwkom prijs onderhandelingen.

Bouwkom is in het bezit van licentie’s voor het calculatieprogramma Ibis Trad, alsmede voor Wpcalc.

Ibistrad
wpcalc

Aanvullende diensten:

Bouwmanagement & bouwbegeleiding:

Naast het bouwkostenadvies wordt adviesbureau Bouwkom veelvuldig ingehuurd om de opdrachtgever te ondersteunen tijdens het hele ontwerp en tijdens de bouw als projectmanager/bouwbegeleider.

Naast het bouwkostenadvies en bouwbegeleiding, zal adviesbureau Bouwkom door screening van de technische omschrijvingen en aanbestedingstukken, zorgen dat de afspraken goed vast komen te liggen. Hiermee worden onduidelijkheden, meerwerk, vertraging en faalkosten tijdens de bouw voorkomen.

Bepaling van het benodigde budget van uw ontwerp:

In de 25 jaar dat ik in het mooie bouwvak zit, heb ik veel plannen gezien, volledig uitgewerkt, goedgekeurd door de gemeente, maar na afprijzen door aannemers, geheel niet binnen het budget van de opdrachtgever passen.

De oplossing die dan vaak rest, is zwaar bezuinigen en een volledig uitgekleed plan te gaan bouwen, of een geheel nieuw plan te ontwikkelen, met extra teken-& ontwikkelkosten en maanden lange vertraging. Ook gebeurt dikwijls dat plannen uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn en het gemaakte plan in de prullenbak verdwijnt.

Door adviesbureau Bouwkom al bij het begin van een ontwerp betrokken te laten zijn en een goede calculatie te laten maken is dit te voorkomen.

Ook in de huidige markt, is het zeer belangrijk vooraf het benodigde budget goed bepaald te hebben.

Haalbaarheidsstudie /exploitatie investering: 

Bouwkom is naast gedetailleerde calculaties, ook gespecialiseerd in het geven van een onafhankelijk  bouwkostenadvies en opzetten van de gehele exploitatie investering, ook wanneer er slechts een beperkt aantal tekeningen en gegevens aanwezig zijn. Hierdoor kan al in een zeer vroege fase de kosten in beeld gebracht worden.

Bouwkom wordt ook veelvuldig ingehuurd bij haalbaarheidsstudies van plannen

Oplevering woning:

Adviesbureau Bouwkom kan ook ingehuurd worden bij de oplevering en vooroplevering van uw woning.

Algemeen:

Als oprichter van Bouwkom heb ik jarenlange ervaring met calculaties/bouwkosten, exploitatieopzetten, haalbaarheidsstudies en projectmanagement. Deze ervaring is bij projectontwikkelaars, architecten en aannemers opgedaan, waarbij kwaliteit, risicobeheersing en zolaag mogelijke faalkosten essentieel zijn.

Zowel professionele partijen als particulieren kunnen mijn expertise inhuren.

Uiteraard kan ik elk mogelijke referentie geven van opdrachtgevers, projectontwikkelaars, bouwadviesbureaus, architecten en  aannemers/bouwbedrijven.,

Graag, kom ik u ondersteunen met uw bouwwens.

Ing. Jan Rus

Adviesbureau Bouwkom

Mozartlaan 13 1817 GS Alkmaar Noord Holland

info@bouwkom.nl

tel: 06-14438716

Kvk-nummer: 66399580